WARG Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 56/202
80-241 Gdańsk 
KRS
0000739134
NIP
PL9571107411
REGON
380701797
Konta
PLN: PL85 2530 0008 2049 1039 4279 0001
EUR: PL74 2530 0008 2049 1039 4279 0005
USD: PL04 2530 0008 2049 1039 4279 0004

SWIFT/BIC: NESBPLPW

Nest Bank SA
Wołoska 24, 02-675 Warszawa, Poland